Andmebaasi kirjeldus

Tõlkekirjanduse andmebaas sisaldab ilukirjanduse tõlkeid eesti keelde, mis on ilmunud eraldi tõlkeraamatutena, tõlkekirjanduse kogumikes ja perioodikas ajavahemikul 1850-2010. Samuti leiab sellest andmeid tõlkeraamatute arvustuste kohta. Andmebaas on koostatud Eesti rahvusbibliograafia andmebaasi ja trükiväljaannete ning Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukogu eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse bibliograafia kataloogide alusel

Aleksander Solženitsõn, “Üks päev Ivan Denissovitši elus” (tlk. Lennart Meri ja Enn Sarv). Tõlke käsikiri
Umar Hajjam, “Nelikvärsid” (tlk. Haljand Udam). Esikaas

Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad

Projekt “Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad” uurib eesti tõlkelugu (1850–2010), käsitledes tõlkimist kui kultuurimuutuste aktiivset põhjustajat, mis on oluline kultuuri enesemõistmisel ja identiteedi kujundamisel. Eesti kultuur on läbinisti tõlkeline – eesti kirjakeele ja kirjanduse kujunemist mõjutasid suuresti tõlketeod ja tõlkeprotsessid, mis mängivad Eesti kultuuri arengus jätkuvalt tähtsat rolli.

Loe rohkem

Projekti peamised eesmärgid

Kirjutada esimene Eesti tõlkeloo koguteos.

Uurida tõlke ajalugu alates 19. sajandi keskpaigast kuni tänapäevani.

Käsitleda tõlkeid mitte ainult ajaloolise objektina, vaid ka vahendina ajalooprotsesside uurimiseks.

Tõlke ajaloo vaatest mõtestada Eesti kultuurist identiteeti.

Tõlkekirjanduse andmebaas on valminud tänu Eesti Teadusagentuuri rahastatud uurimisprojektile PRG1206 (“Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad”)